Bibliotekar

Bibliotekar søkes til Wikifjord bibliotek og arkiv

Søknadsfrist: 01.09.16
Ref. 2016/1939

Wikifjord bibliotek og arkiv søker etter en fagutdannet bibliotekar med høy kompetanse og stor innsikt, forståelse og erfaring med sosiale medier.
Biblioteket er i stadig utvikling og vi ser derfor etter en bibliotekar som kan ta aktiv del i formidlingen og være med på den rivende utviklingen biblioteket er inne i.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles krav om relevant utdanning på minimum bachelornivå fra enten høyskole eller universitet.
Søker bør ha erfaring fra folkebibliotek, skolebibliotek, eller tilsvarende.

Søkerne må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsvilkår
Lønn etter Statens regulativ kode 1999. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk og skal inneholde:
søknadsbrev
Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Biblioteket kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License