Ronny Rottesen
flickr:7170417146
Ronny er en 37 år gammel mann som er bereist i verden og tar med seg litt undergrunns humor i arbeidet sitt. Han jobber på Wikifjord Bibliotek og arkiv, som …………. svært avhengig av sin daglige kaffe og sigarett.
Når Ronny kommer inn i at rom lukter det alltid som svidd bark uansett når på døgnet.

Ronny tar livet mye som det kommer og bruker den fritiden han har på å finne nye gromme toner i sitt undergrunnsband som spiller på brua hver Tirsdag før solen kommer opp.
Ellers sender han inn leserbrev til lokalavisen om små ting som han finner artig i bygda og humrer godt for seg selv mens han leser det i avisen.

Tilbake til ansatte:
bob_icon.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License