Toralf Eidissen jr. (1933-1987)

VELKOMMEN TIL WIKIFJORD BIBLIOTEK OG BYARKIV SIN VIRTUELLE UTSTILLING OM TORALF EIDISSEN JR.

220px-Rainer_Br%C3%BCderle-Carschten2.jpg

Som 8-åring kom Toralf Eidissen jr. og hannes familie til Wikifjord kommune fra nabokommunen Byfjord kommune.
Toralf Eidissen jr. var et viltert barn, og som 12-åring hadde han en sentral rolle i motstandsbevegelsen i Wikifjord. Han viste et enormt hat mot nazi-bevegelsen. Spesielt mot Adolf Hitler og Vidkun Quisling.
Han viste sitt hat med å tegne griseneser og briller på alle plakater han kunne finne av Adolf Hitler eller Vidkun Quistlig. Han sendte også avførings-pakker til det lokale hovedkvarteret til tyskerne.

Fram til Toralf Eidissen jr. ble 23 år gammel holdt han en lav profil i Wikifjord. Han tilbrakte mest tid med faren på den lokale puben. Der de drakk øl og spiste chilinøtter med naboene. Derfor har han hadd et godt forhold til den lokale puben og de som jobber der. Det var også der han fikk idéen til sitt lakseoppdrett i 1973.

Han var meget politisk interessert, og hans politiske ståsted var Arbeiderpartiet.
Toralf Eidissen jr. satt sammenhengende som ordfører i Wikifjord kommune fra 1956-1984.
Grunnen til at han avgang var en korrupsjons sak, og kort tid etter at han gikk av ble AP avløst i Wikifjord.
Etter Toralf Eidissen jr gikk av har Wikifjord bygdelista styrt kommunen.

i 1977 ble ble Godfisk AS grunnlagt. Fiskeoppdrettet ble raskt en stor suksess og har hatt en stor positiv økonomisk innvirkning for Wikifjord kommune.

Lakseoppdrett.jpg

Han startet lakseopdrett fordi han visste dette var en ettertraktet råvare.
Senere utvidet han til både oppdrett av torsk og ørret.

I november 1987 døde han tragisk på den lokale puben han så elsket, da han kveltes på en chilinøtt.

GodFisk AS er i dag kjøpt opp av Cloos & Ackermann GmbH og de eksporterer fisk til blant annet Japan, Tyskland, Spania og Sverige.

For resten av utstillingen, besøk vårt bibliotek og byarkiv

Hvis det er noen som er interessert i litteratur om fiskeoppdrett slik som Toralf Eidissen jr., kan vi anbefale følgende bøker:

Tvenning, Hans: Fiskeoppdrett ISBN:8203135153
Gjedrem, Trygve: Fiskeoppdrett: vekstnæringen for distrikts-Norge ISBN:8252913989
Solli, Svein: Fiskeoppdrett: Håndbok i produksjon av matfisk ISBN:8252901018

og følgende lenker:
http://naturvernforbundet.no/forurensing/miljogifter/norsk-oppdrettslaks-er-forurenset-article26112-156.html
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2008/Mars_2008/Okte_utslipp_av_naringssalter_fra_fiskeoppdrett/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License